top of page

/Action Painting

Action Painting is een kunstvorm en valt onder het Abstract-Expressionisme. Zoals in de actiekunst de lichamelijke, spontane uitdrukking op de voorgrond treedt, zo is ook voor de actieschilderkunst de handeling van het aanbrengen van verf, het schilderen als handeling zelf, van algeheel belang. De kunstenaar gaat niet uit van een vooropgezet plan, maar laat zich leiden door een toevallige inspiratie. Het schilderij ontstaat al schilderend, en het eindresultaat is als het ware een documentatie van de handelingen. De werken zijn meestal non-figuratief en vaak van groot formaat.

Het is schilderen vanuit je emotie, niet denken maar doen.

Het ontstond in de jaren 50. (zie link)

Kenmerkend voor de actieschilderkunst is de slinger- en druptechniek, dripping-painting, waarmee de kunstenaar de verf onmiddellijk op het medium aanbrengt, zodat een abstract structuurgeheel van gebroken lijnen en vlekken ontstaat. (Jackson Pollock USA).

Aan de eigenlijke basis van het Abstract Expressionisme lag de Duits-Amerikaanse schilder en leraar kunst Hans Hofmann. (1880- 1966).

“The magic of painting…can never be fully, rationally explained.  It is the harmony of heart and mind in the capacity of feeling into things that plays the instrument.  The instrument answers the throb of the heart in every instance.  Painting is always intuitively conditioned…Pictorial life is not imitated life; it is, on the contrary, a created reality based on the inherent life within every medium of expression.  We have only to awaken it.” *

De schilder Jackson Pollock werd echter de belangrijkste vertegenwoordiger van Action Painting. Andere belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming zijn: Willem de Kooning, Franz Kline en Robert Motherwell

https://www.artsalonholland.nl/kunst-stijlen/abstract-expressionisme#slider-68679

Teambuilding Jeugdteam Boskoop

Winnaars kleurprijsvraag Kwadraad

bottom of page